Gratis arbetsskor utreds i månader – oppositionen kritisk

I år skulle det bli gratis arbetsskor för vissa vårdanställda på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett. Nu har halva året gått och ännu har inte arbetsskorna kommit. Enligt regionstyret är frågan komplex och måste därför utredas. Regionens tjänstemän menar att utredningen kommer att dröja tills slutet av året.”Jag upplever att man snurrar in sig i definitioner”, säger oppositionsrådet Vivianne MacDisi (S).