Haverikommissionen utreder rälsen: Tecken på brister

Efter tågolyckan igår där två personer skadades lindrigt har nu Haverikommissionen på plats sett tecken på att det är en brist på rälsen.Tre av fyra vagnar lämnade spåret. Ett 70-tal personer evakuerades.”Det har trots allt gått bra” säger spårtrafikutredare Mikael Hillbo vid Haverikommissionen.