Havsfåglar lämnar sina ungar under värmeböljor

Forskare vid SLU har studerat hur Sveriges största koloni av sillgrisslor utanför Gotland drabbas av värmeböljor.Studien tyder på att havsfåglar som häckar hotas av långvariga värmeböljor. Bland annat har forskare kunnat observera att fåglarna lämnar sina ägg när det blir för varmt.”Det kan få stora effekter på populationen i hela Östersjön”, säger Agnes Olin på Institutionen för akvatiska resurser på Ultuna i Uppsala.