Heby kommun sågas av Skolinspektionen – brister på flera områden

Heby kommun får omfattande kritik av Skolinspektionen efter en rutingranskning som gjordes på Heby skola årskurs 1-6 och Heby skola årskurs 7-9.Brister konstaterades i rektorns ledarskap, kvalitén i undervisningen, trygghet och studiero samt likvärdighet i bedömning och betygssättning.Dan Bergqvist, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen, menar att kommunen ser allvarligt på kritiken.