Hjälplinjen: Kvinnor har svårt att be om hjälp på sommaren

Under semesterperioden är det svårare för våldsutsatta kvinnor att ringa. De är mer kontrollerade och isolerade då, eftersom de lever nära sin förövare då, säger Anna Häger på Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala (NCK).Nu hoppas NCK att fler kvinnor ska få hjälp tidigare. Numera ska fler instanser rutinfråga om man är utsatt för våld. Ring Kvinnofridslinjen på: 020505050