Högre virushalt i avloppsvattnet än på två år i Östhammar

Spridningen av covid-19 i Östhammar är större än på två år, enligt indikationer från mätningar i avloppsvattnet.Sveriges lantbruksuniversitet mäter virushalterna i flera av landets kommuner.På andra håll i Uppsala län ökar spridningen dock inte på samma sätt, i Uppsala är till exempel virusnivåerna betydligt lägre än i december förra året.