Hundratals år gamla begravningstal digitaliseras

Likpredikningar från 1600- och 1700-talen digitaliseras nu för att göras tillgängliga för fler.Det handlar om dokument som innehåller information om hur man levde förr och vilka historiska händelser som personer genomlevt.Den samling som finns på Skokloster slott behandlar kvinnor, vilket är ovanligt för så gamla dokument.