Hyressmocka för Uppsala universitet – 70 miljoner mer nästa år

Fastighetsägarna höjer hyrorna för de lokaler som Uppsala universitet hyr vid årsskiftet – den totala kostnaden blir 70 miljoner mer nästa år jämfört med 2022.Tidigare har institutionerna betalat sina egna hyror, men nu kommer universitetets centrala medel att användas för att täcka hyreskostnaderna.”Man måste vänja sig med en högre hyresnivå även framåt”, säger Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet.