I Enköping “språkduschas” ukrainska barn med svenska

“De flesta elever har inte behov av förberedelseklass efter ett par månader”, säger Camilla Uddman, enhetschef för grundskolestöd i Enköping.Istället satsar Enköping på att ge barnen från Ukraina så mycket svenska som möjligt. Särskilt som de har så bra skolbakgrund från Ukraina.Lågstadiebarnen i Hummelsta har alla fått börja direkt i vanliga svenska klasser.