Inga vårdhundar för Uppsalas äldre – alla hundskötare sjukskrivna

Vårdhundarna på Uppsala kommuns äldreboenden har nu tagits ur tjänst. Samtliga fyra vårdhundsförare har sjukskrivit sig.De säger att de fått löften av Uppsala kommun om fasta jobb som vårdhundsförare, löften som avdelningschefen Heiiki Syrjäpalo tillbakavisar.Uppsala kommun har heller inte tecknat ett hundägaravtal, vilket gör att de inte fullt ut ersätter omkostnader kring hundarna.