Inget extra elstöd för de med försörjningsstöd – har redan kompenserats för

Den som får försörjningsstöd får inget extra elstöd, istället räknas stödet som en inkomst och då minskar själva försörjningsstödet.”Vi har redan tagit höjd för höga elkostnader för de som har försörjningsstöd”, säger Zinver Zand som är verksamhetschef på socialtjänsten på Uppsala kommun.