Inget farligt föremål funnet av polisens bombgrupp

Polisens insatschef Johan Blomberg berättar att ett hot överlämnats på caféet där väskan lämnades. Ingen kändes vid väskan, men den visade sig inte kn nehålla något farligt. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts,