IVO kritiska mot Kammarrätten efter upprivet vite

“Kammarrättens snäva lagtolkning gör att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i praktiken saknar möjlighet att kräva en vårdgivare på åtgärder för att komma till rätta med allvarliga patientsäkerhetsrisker.”Så skriver IVO, rapporterar Läkartidningen, i sin överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen efter att det vite om 20 miljoner som IVO lagt mot Akademiska sjukhuset revs upp av Kammarrätten i december.Nu vill Ivo att Högsta förvaltningsdomstolen klargöra vad som gäller kring rättstillämpningen.