Kommunala hyresvärden stoppar renoveringar året ut

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem har ansträngd ekonomi. Nu pausas därför hyresgäststyrda underhåll av lägenheter åtminstone resten av året.Hyresgästen inte kommer att kunna beställa någon renovering i bostaden eller några tillval. Företagsstyrda renoveringar, som till exempel efter vattenskador, kommer dock fortsatt att genomföras.