Kommunekolog: Ingen mat på bordet utan biologisk mångfald

Mellan 20 och 28 maj är det pollineringsvecka. Det handlar om att sprida budskap och kunskap om pollinering.Anett Wass kommunekolog på Håbo kommun säger att det finns mycket man som privatperson med trädgård kan göra för den biologiska mångfalden.”Den mat vi äter är beroende av att det finns pollinerare”, säger Anett Wass.