Kommunen kände till bristerna i nästan ett år

Uppsala kommun fick redan i april 2022 reda på att alldeles för många barn var inskrivna på den förskola som nu tvingats stänga i Uppsala. Men inte förrän i förra veckan togs beslutet att dra in tillståndet. “Det är ett stort pussel som behöver läggas för att ta ett sånt här beslut”, säger utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin (S).