Kommunen: Vi vill lära oss av de boende när spårvägen ska dras

“Vad finns det för kvalitéer i Sävja , är det något som ska utvecklas, bevaras, fattas det något, vad vill människorna med området”, undrar Uppsala kommun.En helt ny stadsdel ska byggas i sydöstra Uppsala, i samband med den nya spårvägen och nu bjuds allmänheten in till dialogmöten.Det första mötet hölls häromdagen, ytterligare två hålls i höst. Då kommer inbjudan per post.