Kommunens besked: Blir inget Pelénavallen

Fotbollsorganisationen Fifa har uppmanat världens länder att döpa en arena efter den stora fotbollslegendaren Pelé. Men i Uppsala län är intresset svalt att döpa om någon arena.”Finns bättre sätt att minnas Pelé på”, säger Kristinda Eriksson (KD) ordförande i Upplevelsenämnden i Enköping apropå att namnge Enavallen efter den brasilianska storstjärnan.