Kommunens valmiss – uppmanar till förtidsröstning efter valdagen

Uppsala kommun skickade idag ut infoblad med en uppmaning om att förtidsrösta, men på infobladet stod fel datum. Informationsbladet skickades till samtliga hushåll i Uppsala kommun och kommunen skyller missen på den mänskliga faktorn. Rätt är att förtidsröstningen startar den 24 augusti.