Konstsatsning i Storvreta: “Ett konstverk att röra sig i”

Verk av Gunilla Bandolin uppförs vid Storvretabadet. Konstnären har inspirerats av fornlämningar från bronsåldern.Jordkonstverket är en del i Uppsala kommuns långsiktiga satsning på konst i Storvreta.”Glädjen att röra sig, att springa, att gömma sig”, är vad Gunilla Bandolin vill att de som besöker konstverket ska få uppleva.