Kostsam upphandling dröjer – 68 hållplatser saknar väderskydd i Uppsala

I Uppsala kommun saknar 68 busshållplatser väderskydd sedan i höstas, och det är sannolikt att det inte blir några nya väderskydd i år.Detta beror på en upphandling som dragit ut på tiden – och som kostar kommunen hundratusentals kronor.Enligt Sampo Hinnemo, som är trafikplanerare på Uppsala kommun, kan situationen fortsätta året ut.