Köttstölder ett växande problem – men inte för alla butiker

Köttstölder har blivit ett allt större problem för livsmedelsbutiker under hösten. Det är stora partier kött som stjäls, något som är ett tecken på att stölderna är organiserade enligt branschorganisationen Svensk Handel.Timmy Karlsson, som är köttansvarig på en butik i Uppsala, berättar att de inte låser in köttet utan fokuserar på att ha mycket synlig personal i butiken.