Kvinnliga politiker utsätts för mer hat och hot än manliga politiker

Kvinnliga politiker utsätts för mer hat och hot än manliga politiker, visar en ny rapport från Uppsala universitet.Av kvinnliga ordföranden i kommunstyrelser drabbas 70 procent årligen, medan det bland männen handlar om drygt 50 procent.En av konsekvenserna med detta är att det blir en begränsning i vilka röster som hörs enligt rapportförfattaren Sandra Håkansson.