Kyrkogårdsmyggan på väg hit – trivs i stadsmiljö

Kyrkogårdsmyggan är en invasiv art som fått fäste i Tyskland och Nederländerna.Anders Lindström, myggexpert på Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, ser det som sannolikt att den även etablerar sig i Sverige inom några år.”Det lilla vattnet i vaserna på gravar räcker för att larverna ska utvecklas, säger Anders Lindström.