Lågt intresse för ny vaccindos – men Region Uppsala har lyckats bättre

Enligt flera regioner går vaccinationerna med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 långsammare än tidigare.Hur många äldre som tagit dosen varierar. I några regioner har till exempel drygt 20 procent av äldre med hemtjänst tagit den, medan runt 45 procent fått den i Region Uppsala.“Vi uppfattar att det är väldigt gynnsamt att skicka personliga kallelser”, säger vaccinsamordnare Anna Gillman.