Läkare larmar om bristerna på Ackis: “Ledsen och besviken”

Akademiska sjukhuset har fått kritik från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för brist på vårdplatser, för långa väntetider och att vården inte är patientsäker.Regionen är inte överens med IVO om vilka åtgärder som behöver vidtas, men berättar att det finns bekymmer.”Bristen på vårdplatser är ett globalt problem”, säger Mikael Köhler, region- och sjukvårdsdirektör i region Uppsala.