Lantbrukaren Ola har svårt att beställa gödsel till nästa år

“Vissa dagar går det inte att beställa gödning till nästa år”, säger lantbrukaren Ola Danielsson från Lagga.Höjda el- och drivmedelspriser påverkar lantbrukare, men Ola Danielsson menar att det största problemet är bristen på gödsel. Nästa år kan skörden bli sämre på grund av bristen. Inte heller i år har skörden varit på de nivåer de brukar.