Lärarförbunden: Förbättra arbetsmiljön så att fler jobbar kvar

Jenny Wibrell, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Enköping menar att den höga personalomsättningen beror på att lärarna har mycket kringuppgifter förutom själva undervisningen.Lärarförbunden föreslår en modell där lärare nära pensionsålder kan få förkortad arbetstid.Alla nio partier i Enköpings kommunfullmäktige uppger att de vill arbeta för att förbättra lärarnas arbetsmiljö.