Larm om förorenat vatten i Enköping – kommunen utreder

Vissa fastighetsägare i Enköpings kommun kommer att kontaktas för en provtagning av PFAS i dricksvattnet.Tidigare har man hittat förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet på räddningstjänstens övningsplats utanför Enögla, samt i grundvattnet vid Annelunds avfallsdeponi.Det är fastighetsägare i närliggande område som kommer att kontaktas för att kartlägga en eventuell spridning.