Larmen från friskolan – uppmanar barn att inte berätta om misshandel

En friskola i Uppsala anmäls nu till skolinspektionen efter att kommunen uppmärksammats om flera allvarliga brister.Enligt Upsala nya tidning har en pojke enligt en lärare blivit slagen hemma, men skolans företrädare har tyckt att socialtjänsten inte ska ta del av den informationen.”Det är att utsätta barn för en akut risk” säger Eva Christiernin (S), ordförande i utbildningsnämnden.