Ledningsregementet långt ifrån personalmålet

Ledningsregementet i Enköping är en av dem enheter inom Försvarsmakten som är längst ifrån att nå sitt mål om antalet anställda.I en granskning från Riksrevisionen framkommer det att det år 2020 fattades mer än 140 anställda.Enligt Försvarsmakten är en del av orsaken att man prioriterat annat och att man därför inte har råd med ny personal.