Lotta är frivillig lärare till ukrainska flyktingar: Ordet “sju” är svårast

Ukrainska flyktingar i Sverige saknar rätt till SFI, svenska för invandrare.I Enköping undervisar frivilliga privatpersoner svenska till ukrainare.”Grunderna kan vem som helst som har språket själv lära ut”, säger Lotta Karlström, en av frivilliga.