M-toppen bryter tystnaden efter kritikstormen: Gick lite fel

Kommunalråden i Norrtälje valde att höja sina löner kraftigt, något som mötte skarp kritik och fick högerstyret att senare dra tillbaka sitt uppmärksammade beslut.Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M), som enligt beslutet skulle få en löneökning med 23 000 kronor, har inte velat intervjuas – förrän nu.