Majoritet av partierna i Tierp vill behålla byskolorna

Skolan är en viktig valfråga i Tierps kommun och då även frågan huruvida byskolorna ska vara kvar. Sex av åtta partier i kommunfullmäktige i Tierps kommun vill arbeta för att byskolorna ska vara kvar. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill arbeta aktivt för att bevara byskolorna. Vänsterpartiet håller inte med om att alla skolor ska vara kvar.