Mat kastad i naturen kan sprida sjukdomar bland svin och grisar

Den allvarliga och smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest riskerar att sprida sig till Sverige.Ett sätt att hålla den borta är att inte kasta mat i naturen.”Det är en stor risk, särskilt om det finns vildsvin i området”, säger länsveterinär Mira Amin.