Material från operation lämnades kvar i patient – upptäcktes efter tre år

I tre år låg en så kallad bukduk, som används vid vissa operationer, i en patients mage.Patienten opererades vid ett annat sjukhus och fördes sedan till Akademiska sjukhuset efter att kraftig blödning uppstått.Duken upptäcktes vid en röntgenundersökning och bukduken avlägsnades vid en ny operation.