Med julljusen ökar brandrisken – så ska du tänka för att undvika brand

Jultider närmar sig vilket brukar innebära en större användning av eld och ljus i hemmet, och det i sin tur ökar risken för brand.Att ha obrännbara ljusstakar och att ha full uppsikt över ljusen är två tips från Torbjörn Mattsson, som jobbar på Uppsala brandförsvar.”Man ska också säkerställa att ljusen står stabilt samt att djur och barn inte kommer åt dem” säger han. Fler tips finns här.