Mer pengar till pensionärer

31 700 pensionärer i Uppsala län har fått höjd pension från och med förra månaden. I juni beslutade Riksdagen om att höja garantipensionen och bostadstillägget, vilket trädde i kraft i augusti. Nu har Pensionsmyndigheten kommit med en rapport där de analyserat vilka effekter det här har fått.