Moderaterna: Vi har redan ganska mycket hyresrätter

Moderaterna i Håbo kommun vill satsa på fler enfamiljshus och bostadsrätter och argumenterar att kommunens låneskuld inte kan öka.Vänsterpartiet menar att man måste vända på alla stenar för att kunna bygga fler billiga hyresrätter.Sverigedemokraterna däremot tycker att kommunen helt ska pausa bostadsbyggandet i kommunen.