Mordet på vårdboendet väcker känslor

Det mord som polisen misstänker skedde på ett vårdboende i Enköpings kommun under torsdagen har väckt känslor.En del av dem personer som P4 Uppland pratade med under torsdagskvällen ville inte ha ett vårdboende på platsen överhuvudtaget medan andra inte har något emot att vårdboendet blir kvar.