Mycket stor risk för gräsbränder i delar av Uppsala län

Risken för gräsbränder är mycket stor i delar av Uppsala län under måndagen.Risken är som störst vid sextontiden på eftermiddagen i södra och västra delarna av länet.Enligt SMHI:s brandriskkarta gäller detta bland annat Uppsala, Enköping, Knivsta och Heby.