Något färre antagna till universitetet: “Rekordår under pandemin”

Drygt 30 000 personer har kommit in på Uppsala universitet inför hösten, något färre än 2022.Populäraste utbildningen är läkarprogrammet.”Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi har precis gått om juristprogrammet”, säger Sara Rosenquist, enhetschef på Studentavdelningen vid Uppsala universitet.