Nedskärningar i miljöbudgeten – skötsel av naturreservat drabbas

Nedskärningar i statens budget på miljöområdet göra att stora nedskärningar i skötseln av naturreservat är att vänta.Framöver måste det fokuseras endast på att upprätthålla säkerheten i reservaten, säger Camilla Westberg på länsstyrelsen i Uppsala län.