Negativa lästrenden: Färre lånar böcker på biblioteket

Antalet bibliotekslån blir allt färre – utlånen i Uppsala har de senaste sju åren sjunkit med nästan en tredjedel. Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket i Stockholm, menar att ett av skälen är att biblioteken har blivit färre.”Ju närmare man har till ett bibliotek, desto snarare är man att låna från det”, säger hon.