Niko fick stöttning: Jonas har fungerat som en pappa

För unga med till exempel autism kan det betyda mycket att få stöd av en utomstående vuxen. Just nu finns för få kontaktpersoner i Uppsala kommun. “Jag har inte växt upp med någon pappa, då har Jonas fungerat som en pappa för mig”, säger Niko som haft en kontaktperson i flera år.