Nora Karlsson (C): Att få dricka öl och spela kubb i parken är rimligt

Centerpartiet i Uppsala vill att förbudet mot att dricka alkohol på allmänna platser i Uppsala ska hävas och lägger under måndagen en motion om att ändra de lokala föreskrifterna.Nora Karlsson (C) menar att det saknas argument för förbud mot alkohol i just parker.”På exempelvis lekplatser ska det vara fortsatt förbud men att få dricka öl och spela kubb i en park är rimligt.”, säger Nora.