Notan för rent vatten kan bli dyrare för Uppsalaborna

Rättstvisten om den hälsoskadliga kemikaliegruppen PFAS i Uppsalas dricksvatten fortsätter mellan Försvarsmakten och Uppsala vatten.Livsmedelsverket har förslagit ett nytt, lägre gränsvärde för vissa PFAS-ämnen, vilket kan göra det dyrare för Uppsala vatten att rena dricksvattnet.”Borde rimligtvis betalas av förorenaren”, säger Mattias Öberg som är docent i toxikologi på Karolinska institutet.