Nu ska det bli lättare att byta bransch – nytt studiestöd införs

Nu införs omställningsstudiestöd, vilket ska hjälpa människor mitt i arbetslivet att byta bana eller bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.Möjligheten kommer från det nya avtal som slöts mellan Svenskt näringsliv, PTK och LO.”Faktorer som till exempel den fortsatta digitaliseringen kommer göra att vi löpande under vår yrkesbana kommer behöver fylla på med ny kompetens”, säger Johan Lagerhäll, VD på Trr som är verksamma i Uppsala län.