Ny kommunlag ska förebygga brott – resursfrågan bekymrar S

Den 1 juli infördes en ny lag som innebär att kommunerna får ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna blir då skyldiga att kartlägga brottslighet i området och till viss del ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet. “Nu får kommunen en utpekad roll i att bekämpa brotten”, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.