Ny lagändring för elsparkcyklar till hjälp för synskadade

Tidigare har det varit stora problem med hur elsparkcyklar parkeras. Elsparkcyklar parkerade mitt på en trottoar kan orsaka olyckor för synskadade.I höstas kom en ny lagändring med särskilda anvisningar för hur man får parkera elsparkcyklar.Lagen har haft positiv effekt menar Wieslaw Wasowski som är ombudsman på Synskadades Riksförbund i Uppsala.